Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Samanids

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Samanid Empire
The Samani dynasty (, - Samaniyan), also known as the Samanid Empire, or simply Samanids (819–999), was a Sunni Persian Empire in Central Asia, named after its founder Saman Khuda, who converted to Islam despite being from Zoroastrian nobility. It was a native Persian dynasty in Greater Iran and Central Asia after the collapse of the Sassanid Persian empire caused by the Arab conquest.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Samánida

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Samanides
Les Samanides sont une dynastie iranienne qui reprend le pouvoir après la conquête arabe.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Samanider
Samanidernapå persiska "سامانیان" var en persisk dynasti som frigjorde sig från det arabiska kalifatet under senare hälften af 800-talet. Genom erövringar underlade de sig BucharaSamarkandHerat och kringliggande områden öster och söder om Kaspiska havet. Samanider var ättlingar till Saman Khoda [سامان خدا]som under Kalifa Mamun, hade stor makt och inflytande i provinsen Balkh. Grundläggaren av samanidernas rike, Nasr ibn Ahmad utsåg Buchara till sin residensstad och riket [1] stod på höjden av makt och blomstring under första hälften av 900-talet. Saminidernas härskare mördades 1004 varefter deras område lydde under khanen i Turkestan tills det efter några år erövrades av ghaznaviderna. Med samanidernas uppkomst följde en nationell väckelse och ett upplivande av den genom islam i förfall bragta fornpersiska kulturen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Samanidzi
Samanidzi – dynastia perska panująca w latach 819-1005.

Początek dynastii wywodzi się od Samana (zgodnie z własną, oficjalną propagandą, od Bahrama VI Czobina). Stolicą dynastii była Buchara i swymi wpływami obejmowali SamarkandęFerganęHerat i Taszkent. Najwybitniejszym przedstawicielem był Ismail.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Samanids in English | Samanids in French | Samanids in Spanish | Samanids in Russian | Samanids in Japanese | Samanids in Polish | Samanids in Hungarian | Samanids in Lithuanian | Samanids in Swedish