Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Sal (química)

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Sal (quimica)
 
Sal (química)
Una sal es un compuesto químico formado por cationes (iones con carga positiva) enlazados a aniones (iones con carga negativa). Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión y el ácido el anión.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Sal (química)
En química, una sal és un compost iònic que resulta de la reacció de neutralització d'un àcid i una base. Estan compostes de cations (ions carregats positivament) i anions (ions carregats negativament), de manera que el producte és elèctricament neutral. Aquests ions components poden ser inorgànics (tals com el clorur, Cl-) o orgànics (com l'acetat, CH3COO-); o bé ions monoatòmics (com el fluorur, F-) o ions poliatòmics (com el sulfat, SO42-).

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...


| Sal (química) in Spanish | Sal (química) in Catalan