Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

S class submarine

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
S-class submarine
Five classes of submarine are known as the S class:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Okrety podwodne typu S
Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ S:
  • Brytyjski typ S (1914) składał się z 3 okrętów zbudowanych przez firmę Scotts w Greenock w 1914 - 1915 i przekazanych Włochom w 1915
  • Brytyjski typ S (1931) składał się z 63 okrętów zbudowanych w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.
  • Amerykański typ S składał się z 48 okrętów zbudowanych pomiędzy 1918 i 1920
  • Włoski typ S składał się z 3 okrętów, które zostały zbudowane przez firmę Laurenti-Fiat w latach 1914 - 1910. Wyporność 265 ton, załoga 28 ludzi. Wszystkie zostały wycofane przed II wojną światową.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Classe S de submarinos
Existem pelo menos 3 classes de submarinos denominadas classe S:

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| S class submarine in English | S class submarine in Portuguese | S class submarine in Polish