Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Romance languages

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Romance languages
The Romance languages—occasionally called the Latin languages or, less often, the Romanic or Neo-Latin languages—are a group of languages descended from Vulgar Latin. They form a branch of the Italic languages within the Indo-European language family. The five most widely spoken Romance languages by number of native speakers are Spanish ( million), Portuguese ( million), French (75 million), Italian (60 million), and Romanian (25 million). The largest have many non-native speakers; this is especially the case for French, which is in widespread use throughout Central and West AfricaMadagascar, and the Maghreb region.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Lenguas romances
Las lenguas romances (también denominadas lenguas románicas o lenguas neolatinas) son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar (entendido en su sentido etimológico de 'habla cotidiana del vulgo o común de la gente' y opuesto al latín clásico forma estandarizada que a partir de cierto momento era una lengua aprendida como segunda lengua y no como lengua materna).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Langues romanes
On nomme langues romanes les langues issues du latin vulgaire, c'est-à-dire la forme de latin véhiculaire utilisée pour la communication de tous les jours.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Romanska språk
Romanska språk är en grupp av indoeuropeiska språk som utvecklats från latinet. Eftersom de utvecklades ur talspråksvarianten (förr kallad vulgärlatin) skiljer de sig kraftigt från det klassiska latinska skriftspråket.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Jezyki romanskie
Języki romańskie to podrodzina języków indoeuropejskich, którymi posługuje się jako językami ojczystymi około 750 mln osób, zamieszkujących przede wszystkim południowo-zachodnią EuropęAmerykę Łacińską.

Języki te rozwinęły się w okresie preromańskim (476-800 rok n.e.) z łaciny ludowej, którą posługiwano się na znacznych obszarach imperium rzymskiego. Okres od 800 roku uznaje się za okres romański. Najstarsze zabytki języków romańskich pochodzą z X wieku. Najpowszechniej używanymi językami z tej grupy są: hiszpańskiportugalskifrancuskiwłoski i rumuński. Bogatą tradycję literacką posiadają również języki prowansalski i kataloński.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Romance languages in English | Romance languages in French | Romance languages in Italian | Romance languages in Spanish | Romance languages in Dutch | Romance languages in Portuguese | Romance languages in German | Romance languages in Russian | Romance languages in Japanese | Romance languages in Greek | Romance languages in Korean | Romance languages in Turkish | Romance languages in Hebrew | Romance languages in Arabic | Romance languages in Polish | Romance languages in Hungarian | Romance languages in Lithuanian | Romance languages in Croatian | Romance languages in Bulgarian | Romance languages in Danish | Romance languages in Finnish | Romance languages in Swedish