Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Rock and roll music

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Rock and Roll Music
"Rock and Roll Music" is a 1957 hit single written and recorded by rock and roll icon Chuck Berry. The song has been widely covered, and is recognized as one of Berry's most popular and enduring compositions. In the fall of 1957, the song reached #6 on Billboard magazine's R&B Singles chart and #8 on the Hot 100 chart.

See more at Wikipedia.org...

 
Rock and roll
Rock and roll (often written as rock & roll or rock 'n' roll) is a genre of popular music that originated and evolved in the United States during the late 1940s and early 1950s, primarily from a combination of African-American genres such as  bluesjump bluesjazz, and gospel music, together with Western swing and country music. Though elements of rock and roll can be heard in blues records from the 1920s and in country records of the 1930s, the genre did not acquire its name until the 1950s.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Rock and Roll Music
 
Rock and roll music
 
Música Rock
 
Música rock

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Rock 'n' roll
Le rock 'n' roll (également écrit rock & roll ou rock and roll) est un genre musical chanté, né aux États-Unis dans la première moitié des années 1950, découlant directement du rhythm and blues, musique populaire noire, avec une part d'influence de la musique country, musique populaire blanche.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Rock 'n' roll (homonymie)
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Rock and Roll Music
Rock and Roll Music è una canzone rock and roll di Chuck Berry. Il suo testo confronta le virtù del rock and roll con altri generi musicali e si trova al 128esimo posto nella Lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Rockmusik
Rockmusik, rock, är en av den moderna tidens viktigaste musikaliska och kulturella rörelser. Den uppkom i mitten av 1900-talet och omfattar idag ett närmast oändligt spann av musikgenrer, ofta förknippade med olika tidsepoker och kulturella identiteter i form av modefilmlitteraturkonst med mera. Den unga generationens hävdelse och frigörelse har alltid varit en generell drivkraft i rockmusikrörelsen, även om de faktiska generationerna under dess existens ofta skiftat. Elektriska musikinstrumentförstärkning, och inspelningsteknik dominerar musiken. De elektriska hjälpmedlen är förutsättningen för att kunna sprida rockmusik till en stor publik. De musikaliska influenserna kommer från improviserade kulturer som jazzenbluesen och olika länders vis- och folkmusik. Intryck kommer också från exempelvis den modernistiska konstmusiken, revy- och kabarémusik med flera.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Rock and roll music in English | Rock and roll music in French | Rock and roll music in Italian | Rock and roll music in Spanish | Rock and roll music in Portuguese | Rock and roll music in Russian | Rock and roll music in Japanese | Rock and roll music in Korean | Rock and roll music in Hebrew | Rock and roll music in Polish | Rock and roll music in Lithuanian | Rock and roll music in Bulgarian | Rock and roll music in Finnish | Rock and roll music in Norwegian | Rock and roll music in Romanian | Rock and roll music in Swedish