Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Regering

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Regering
Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied met andere woorden de regering heeft de bevoegdheid om de wetgeving tot uitvoering te brengen binnen de grenzen van het grondgebied waarover het die bevoegdheid heeft.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Regering
Regering avser den regerande instansen i en stat, dess högsta maktapparat, den organiserade statsmakten; i en stat som grundas på maktdelningsprincipen är regeringen som regel organet som har den verkställande makten. I mera abstrakta termer kan det även avse maktutövning över ett autonomt område, regeringsmakten.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
regering
(styrelse) governamento, cabinetto; (regeringstid) regno; bilda ~ constituer/componer/formar un governamento/un cabinetto; under kung Gustav III:s ~ sub/durante le regno del rege Gustavo III

Svenska Sällskapet för Interlingua

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Regering
Regeringen er betegnelsen for den udøvende magt i et land. Ifølge Danmarks Riges Grundlov består regeringen i Danmark af kongen og ministrene. I almindelig sprogbrug består regeringen af ministrene med statsministeren som politisk leder.

I et demokratisk land med parlamentarisme skal regeringen have flertal i landets parlament - eller i hvert fald ikke have et flertal imod sig. De partier i parlamentet som har ministre i en regering, kaldes regeringspartier. Hvis regeringspartierne selv har flertallet i parlamentet, er det en flertalsregering. Hvis regeringspartierne også behøver stemmer fra andre partier for at opnå et parlamentsflertal, er det en mindretalsregering. De partier som hjælper en mindretalsregering til at opnå flertal, kaldes regeringens parlamentariske grundlag.


Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
regering (de)
n. government, administration


| Regering in English | Regering in French | Regering in Dutch | Regering in German | Regering in Greek | Regering in Lithuanian | Regering in Croatian | Regering in Danish | Regering in Finnish | Regering in Swedish | Regering in Farsi | Regering in Latin