Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Psychologia

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Psychologia
Psychologia (od psychedusza, i logossłowomyśl, rozumowanie) jest nauką empiryczną, zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, ale mówi się o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii - etologia. Nauki z których czerpie psychologia to głównie socjologiaantropologiafilozofia i biologia, ale dzięki wypracowaniu własnych metod eksperymentalnych psychologia jest nauką samodzielną. Psychologia zaliczana jest do nauk społecznych, także do nauk humanistycznych. Ostatnio jest także zaliczana do nauk behawioralnych (nauk o zachowaniu) razem z socjologią, etologią, antropologią kulturową, kryminologią, niektórymi działami medycyny (psychiatrią, medycyną behawioralną).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
psychologia
sub
psychologie, zielkunde;
~ del massa massapsychologie;
~ infantil kinderpsychologie;
~ experimental experimentele psychologie;
~ del comportamento gedragspsychologie;
~ introspective introspectivisme;
~ animal dierenpsychologie;
~ personalista personalistische psychologie;
~ structural structuurpsychologie;
~ pathologic pathopsychologie, psychopathologie;
Instituto de Psychologia Applicate Instituut voor Toegepaste Psychologie;
le ~ de un roman(ce) de psychologie van een roman


JM Latin English Dictionary

Download this dictionary
psychologia
N F
psychology

Latin - English Inflected

Download this dictionary
psychologia
psychologia, psychologiae
n. f. psychology; 

English - Albanian

Download this dictionary
psychologia
psikologjia


| Psychologia in English | Psychologia in Spanish | Psychologia in Dutch | Psychologia in German | Psychologia in Russian | Psychologia in Polish | Psychologia in Albanian