Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Programowanie agentowe

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Programowanie agentowe
Programowanie agentowe - kolejny poziom abstrakcji programowania, wyższy od abstrakcji programowania obiektowego. Polega on na tworzeniu agentów (ang. Software Agent).

Właściwości agentów można w pełni wykorzystać jeśli zostaną połączone w zespoły nazywane Systemami wieloagentowymi (ang. Multi Agents System). Przykładem tworzenia i zastosowania agentów może być niemiecka firma Spider-Software.net, która dla swoich klientów - banków i biur maklerskich, zaprogramowała i umieściła agentów na giełdach m.in. w Barcelonie, Mediolanie, Frankfurcie, Londynie Wiedniu i Zurichu.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Programowanie agentowe in Polish