Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Plataforma Java

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Plataforma Java
La plataforma Java es el nombre de un entorno o plataforma de computación originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen a bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no es un hardware específico o un sistema operativo, sino más bien una máquina virtual encargada de la ejecución de las aplicaciones, y un conjunto de bibliotecas estándar que ofrecen una funcionalidad común.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Plataforma Java
La plataforma Java és un grup de programes, relacionats entre ells (plataforma), de Sun Microsystems que permet el desenvolupament i l'execució de programes escrits en llenguatge Java. Aquesta plataforma no és específica de cap processador ni sistema operatiu, més aviat, ho és d'un motor d'execució (anomenat una màquina virtual) o un compilador, amb un conjunt de llibreries estàndards que disposen d'implementacions per diversos maquinaris i sistemes operatius, que tenen l'objectiu que l'execució sigui idèntica sobre qualsevol d'ells .

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Plataforma Java
Plataforma Java é o nome dado ao ambiente computacional, ou  plataforma, da empresa estadunidense Sun Microsystems. A plataforma permite desenvolver aplicativos utilizando qualquer uma das linguagens criadas para a plataforma Java, sendo a linguagem padrão a que leva seu próprio nome: Linguagem Java. Uma grande vantagem da plataforma é a de não estar presa a um único sistema operacional ou hardware, pois seus programas rodam através de uma máquina virtual que pode ser emulada em qualquer sistema que suporte a linguagem C++.

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| Plataforma Java in Spanish | Plataforma Java in Portuguese | Plataforma Java in Catalan