Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Plataforma Java

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Plataforma Java
La plataforma Java es el nombre de un entorno o plataforma de computación originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen a bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no es un hardware específico o un sistema operativo, sino más bien una máquina virtual encargada de la ejecución de las aplicaciones, y un conjunto de bibliotecas estándar que ofrecen una funcionalidad común.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Plataforma Java
La plataforma Java és un grup de programes, relacionats entre ells (plataforma), de Sun Microsystems que permet el desenvolupament i l'execució de programes escrits en llenguatge Java. Aquesta plataforma no és específica de cap processador ni sistema operatiu, més aviat, ho és d'un motor d'execució (anomenat una màquina virtual) o un compilador, amb un conjunt de llibreries estàndards que disposen d'implementacions per diversos maquinaris i sistemes operatius, que tenen l'objectiu que l'execució sigui idèntica sobre qualsevol d'ells .

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Plataforma Java
Plataforma Java é o nome dado ao ambiente computacional, ou  plataforma, da empresa estadunidense Sun Microsystems. A plataforma permite desenvolver aplicativos utilizando qualquer uma das linguagens criadas para a plataforma Java, sendo a linguagem padrão a que leva seu próprio nome: Linguagem Java. Uma grande vantagem da plataforma é a de não estar presa a um único sistema operacional ou hardware, pois seus programas rodam através de uma máquina virtual que pode ser emulada em qualquer sistema que suporte a linguagem C++.

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| Plataforma Java in Spanish | Plataforma Java in Portuguese | Plataforma Java in Catalan