Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Persja

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Iran
Iran (farsi: ايران - Īrān), oficjalna nazwa: Islamska Republika Iranu (farsi: جمهوری اسلامی ايران - Dżomhuri-je Eslâmi-je Iran) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem KaspijskimZatoką Perską i Zatoką Omańską.

Pierwsza wersja nazwy Iran pojawia się już w Aweście, gdzie jest mowa o Aryānām - [kraju] Ariów. Jej formą średnioperską było używane przez Sasanidów określenie Ērānšahr - kraj Ariów. Mimo to w językach europejskich aż do XX wieku na określenie Iranu używano powszechnie nazwy Persja, a nie Iran. Nazwa Persja pochodzi od nazwy ludu stanowiącego część ludów irańskich przybyłych na terytorium dzisiejszego Iranu pod koniec II tysiąclecia p.n.e. Persowie po raz pierwszy zostali wspomniani w asyryjskiej inskrypcji z 843 roku p.n.e. Użyto w niej nazwy Parsuaš, co jest odpowiednikiem staroperskiego Pārsva-. Nazwy Persja używano początkowo w stosunku do terytorium zamieszkałego przez Persów, czyli stosunkowo niewielkiego kraju rządzonego przez podległych Medii Achemenidów, kiedy ci ostatni opanowali jednak stworzone przez Medów imperium, Grecy zaczęli ją stosować w stosunku do całego państwa tworzonego przez Persów i Medów. Od nich nazwa Persja przeszła do języków europejskich. Tymczasem Irańczycy pomiędzy sobą nadal używali określenia Persja jedynie w wąskim znaczeniu - stąd dzisiejszy ostan Fars, którego nazwa wywodzi się od tej starożytnej. W roku 1935 Reza Szach Pahlawi poprosił o używanie nazwy Iran także przez dyplomację państw obcych. Początkowo na Zachodzie nową dla niego nazwę tego kraju przyjęto z pewnym zaskoczeniem, dzisiaj jednak jest ona coraz powszechniej używana na całym świecie, chociaż określenia Persja nadal używa się jako wygodnego synonimu, zwłaszcza dla dawniejszych okresów historii Iranu.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Persja in Polish