Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Permanent Court of International Justice

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Permanent Court of International Justice
The Permanent Court of International Justice, often called the World Court, was an international court attached to the League of Nations. Created in 1922 (although the idea of an international court was several centuries old), the Court was initially met with a good reaction from states and academics alike, with many cases submitted to it for its first decade of operation. With the heightened international tension of the 1930s the Court was used with decreasing regularity; by a resolution by the League of Nations on 18 April 1946, the Court ceased to exist, being replaced by the International Court of Justice.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Corte Permanente de Justicia Internacional
La Corte Permanente de Justicia Internacional o Tribunal Permanente de Justicia Internacional era un órgano de justicia internacional creado en 1921 en un tratado independiente al Pacto de la Sociedad de Naciones y antecesora de la actual Corte Internacional de Justicia

Ver más en Wikipedia.org...

 
Corte permanente de justicia internacional

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cour permanente de justice internationale
La Cour permanente de justice internationale (CPJI) est créée à la suite de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, en dépendance de la Société des Nations, en 1922, . C'est la deuxième instance de recours international existante (la Cour d'arbitrage international de La Haye avait été créée en 1899). Elle est remplacée en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, par la Cour internationale de justice (CIJ), organe de l'ONU.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Staly Trybunal Sprawiedliwosci Miedzynarodowej
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM, ang. Permanent Court of International Justice, fr. Cour permanente de Justice internationale) był pierwszym sądem międzynarodowym o zasięgu powszechnym. Został powołany na podstawie art. XIV Paktu Ligi Narodów, poprzez ratyfikację protokołu o przyjęciu Statutu STSM w 1921. Rozpoczął działalność 30 stycznia 1922, a formalnie zakończył 31 grudnia 1946, chociaż ostatnia sesja miała miejsce w lutym 1940.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

English - Thai Quick Reference

Download this dictionary
Permanent Court of International Justice
ศาลโลก


| Permanent Court of International Justice in English | Permanent Court of International Justice in French | Permanent Court of International Justice in Spanish | Permanent Court of International Justice in Thai | Permanent Court of International Justice in Polish | Permanent Court of International Justice in Farsi