Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Particle size (grain size)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Grain size
Particle size, also called grain size, refers to the diameter of individual grains of sediment, or the lithified particles in clastic rocks. The term may also be applied to other granular materials. This is different from the crystallite size, which is the size of a single crystal inside the particles or grains. A single grain can be composed of several crystalsGranular material can range from very small colloidal particles, through claysiltsand, and gravel, to boulders.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Granulometría

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Granulométrie
La granulométrie est l'étude de la distribution statistique des tailles d’une collection d’éléments finis de matière naturelle ou fractionnée. L’analyse granulométrique est l’ensemble des opérations permettant de déterminer la distribution des tailles des éléments composant la collection. La distribution granulométrique est la représentation sous forme de tables de nombres ou de graphiques des résultats expérimentaux de l’analyse granulométrique. On associe parfois à l’analyse granulométrique l’analyse de la distribution statistique de la forme des grains, il s’agit de la granulomorphie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Udden-Wentworth-luokitus
Udden-Wentworth-luokitus on kansainvälinen maaperän kerrostumien tutkimuksessa, sedimentologiassa, käytetty lajitteiden raekokoon perustuva maalajien luokitus. Lajitteiden raekokojen raja-arvojen suhde on aina 1:2. Maa-aines seulotaan seulasarjan avulla ja lasketaan eri kokoisille seuloille jääneen aineksen osuus koko erästä painoprosentteina. Taulukosta voidaan sitten katsoa vallitsevaa lajitetta vastaava nimitys. Taulukossa on myös maa-aineksen raekokoja vastaava kivilaji, joka syntyy maa-aineksen kivettyessä. Oheisen taulukon esittämä maalajitteiden ryhmittely ei ole ainoa mahdollinen. Lajitteiden ryhmittely ja nimitykset vaihtelevat hieman eri lähteissä. Siltti ja saves ovat yhteisnimeltään hienoaines (tai liete englannin mud-sanan mukaan). Joissakin lähteissä käytetään raekokoluokasta 4...64 mm nimitystä karkea sora (engl. pebble).

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Particle size (grain size) in English | Particle size (grain size) in French | Particle size (grain size) in Spanish | Particle size (grain size) in Finnish