Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Parafia Matki Bozej Czestochowskiej w Podlesiu Slaskim

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Parafia Matki Bozej Czestochowskiej w Podlesiu Slaskim
Wieś Podlesie do momentu powstania parafii należała do kościoła parafialnego w Mikołowie. Idea budowy kościoła w Podlesiu powstała już przed I wojną światową. Pierwsze zebranie Komitetu Budowy Kościoła odbyło się 6 stycznia 1920 r. Fundament pod kościół położono 30 marca 1920 r. Po czterech miesiącach pracy, 7 listopada 1920 r. stanął kościół pod dachem. Kościół powstał jako kościół filialny kościoła mikołowskiego. W głównym ołtarzu umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej. Został namalowany przez prof. Bolesława Rutkowskiego na wzór obrazu jasnogórskiego pod nadzorem przeora klasztoru. 15 sierpnia 1921 r. ks. Jan Kapica ówczesny Delegat Biskupi poświęcił kościół. Pierwszym duszpasterzem (kuratus) został ks. Karol Wientzek. Decyzją Administracji Apostolskiej w Katowicach z 1 września 1925r. Podlesie zostało wyłączone z parafii mikołowskiej.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU