Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Old Norse

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Old Norse
Old Norse is a North Germanic language that was spoken by inhabitants of Scandinavia and inhabitants of their overseas settlements during the Viking Age, until about 1300.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Nórdico antiguo
El nórdico antiguo era la lengua germánica hablada por los habitantes de Escandinavia y sus colonias de ultramar desde los inicios de la época vikinga hasta el año 1300 aproximadamente. Esta lengua surgió del protonórdico durante el siglo VIII y, al evolucionar, acabó dando lugar a todas las lenguas escandinavas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vieux norrois
Le vieux norrois (ou norrois, norois ou encore vieil islandais) correspond aux premières attestations écrites d'une langue scandinave médiévale.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Lingua norrena
La lingua norrena è una lingua germanica evolutasi dalla lingua proto-norrena successivamente al VII secolo e usata dagli abitanti della Scandinavia e delle loro colonie oltremare durante tutta l'era vichinga.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Fornnordiska
Fornnordiska kallas det germanska språk som talades i Norden fram till slutet av vikingatiden. Av de vikingatida nordborna själva användes orden dansk tunga eller norrönt mål för att beteckna det inhemska språket. I dagens Norge betecknar norrønt mål vanligtvis endast den västra varianten av fornnordiska, en distinktion som emellertid var okänd för forntidens nordbor. Fornnordiskan förekom i tre kända dialekter: fornöstnordiska i Sverige och Danmarkforngutniska på Gotland samt fornvästnordiska i Norge, på Island och Färöarna. Skillnaderna mellan de nordiska dialekterna var dock så små under vikingatiden att de enkelt överträffas av regionala uttalsvariationer inom ett enskilt nordiskt land idag. Den bäst kända dialekten är fornvästnordiskan, eftersom Eddan, de isländska sagorna med mera skrevs på denna dialekt. Fornöstnordiskan är främst känd genom runinskrifter medan Gutasagan bevarat forngutniskan.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Old Norse in English | Old Norse in French | Old Norse in Italian | Old Norse in Spanish | Old Norse in Portuguese | Old Norse in Russian | Old Norse in Japanese | Old Norse in Greek | Old Norse in Korean | Old Norse in Hebrew | Old Norse in Thai | Old Norse in Polish | Old Norse in Czech | Old Norse in Lithuanian | Old Norse in Latvian | Old Norse in Catalan | Old Norse in Urdu | Old Norse in Bulgarian | Old Norse in Finnish | Old Norse in Swedish