Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Ogsburg Antlaşması

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
Ogsburg Antlaşması
1555 yılında Alman İmparatoru Şarklen'in Martin Luther'i öldürmekten soyluların tepkisinden çekindiği için vaz geçti ve onlarla bu antlaşmayı imzaladı.

Bu antlaşma sonunda:
1. Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı.

2. Alman prensleri, istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbest oldular.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.