Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Odysseus (Joyce)

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Odysseus (Joyce)
Odysseus (v angl. orig. Ulysses) je román irského spisovatele Jamese Joyce. Jedná se o parafrázi Homérova eposu Odysseia a v mnoha paralelách na nej odkazuje. Z dalších del citovaných v Joyceove románu lze uvést napr. Shakespearovu tragédii Hamlet ci Mozartovu operu Don Giovanni. Mnozí odborníci i laici považují Odyssea za nejvetší anglicky psané dílo 20. století.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License

| Odysseus (Joyce) in Czech