Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Niamiha

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Niamiha
Niamiha or Nemiga may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Niemiga
Niemiga (biał. Нямігаros. Немига) - rzeka na Białorusidopływ Świsłoczy, płynąca na terenie Mińska.

W 1067 na jej brzegach rozegrała się krwawa bitwa wojsk ruskich (Bitwa na Niemidze).

Niegdyś znaczna rzeka, z biegiem lat wyschła. W 1926 została częściowo zamknięta w rurach i pokryta zabudową miejską, w całości od 1955. Obecnie nad jej korytem częściowo wytyczona jest ulica Niemiga, niedaleko której zlokalizowano też stację metro o tej samej nazwie. 30 maja 1999 w katastrofie wywołanej przez panikę wskutek rozpętania się burzy zginęło tam 53 osoby. Zdarzenie upamiętnione jest przez postument przy wejściu do stacji.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Немига (река)
Неми́га — река, приток реки Свислочь, на которой стоит Минск.

Упоминается в Повести временных лет, описывающей битву между полоцким князем Всеславом Брячиславичем и сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого в 1067 году.

При впадении в реку Свислочь Немига растекалась на два рукава, обтекая Замковую гору. Составляла часть исторического торгового пути из варяг в греки.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| Niamiha in English | Niamiha in Russian | Niamiha in Polish