Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

New Guinea

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
New Guinea
New Guinea (also, Tok Pisin: Niugini, Dutch: Nieuw-Guinea, and ; historically: Papua) is the world's second largest island, after Greenland, covering a land area of 786,000 km2. Located in the southwest Pacific Ocean, it lies to the east of the Malay Archipelago, with which it is sometimes included as part of a greater Indo-Australian Archipelago. Geologically it is a part of the same tectonic plate as Australia. When world sea levels were low, the two shared shorelines (which now lie 100 to 140 metres below sea level), combining with lands now inundated into the tectonic continent of Sahul, also known as Greater Australia. The two landmasses became separated when the area now known as the Torres Strait flooded after the end of the last glacial period. Anthropologically, New Guinea is considered part of Melanesia. Politically, the western half of the island comprises two provinces of IndonesiaPapua and West Papua. The eastern half forms the mainland of the country of Papua New Guinea. The island has a population of about 7.5 million, with a very low population density of only 8 inh/km2.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
New Guinea
 
Nueva Guinea
Nueva Guinea (en indonesio: Irían), es la , con 785.753 km², y está ubicada al norte de Australia. Papúa es otro nombre para referirse a la isla. La isla está dividida políticamente de oeste a este en dos mitades aproximadamente iguales.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Nouvelle-Guinée
La Nouvelle-Guinée est une île de l'Océanie proche dans l'ouest de l'océan Pacifique.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Wikipedia Tiếng Việt – Bách khoa Toàn thư Mở Wikipedia

Download this dictionary
New Guinea
New Guinea (tên gọi lịch sử: Papua) là đảo lớn thứ hai thế giới, sau Greenland, với diện tích 786.000 km². Đảo nằm ở tây nam Thái Bình Dương, ở phía đông của quần đảo Mã Lai, và đôi khi đảo cũng được tính là một phần của quần đảo Ấn-Úc lớn hơn. Về mặt địa chất, New Guinea và Úc cùng là một phần của một mảng kiến tạo. Khi mực nước biển địa cầu xuống thấp, hai nơi có chung đường bờ biển (nay nằm sâu 100 đến 140 mét dưới mực nước biển), kết hợp với các phần đất liền mà nay bị ngập kiến tạo lục địa Sahul, hay còn gọi là Đại Úc. Hai đại lục bị tách biệt khi khu vực mà nay là eo biển Torres bị ngập sau khi kết thúc thời kỳ băng hà cuối cùng. Về nhân loại học, New Guinea được xem là một phần của Melanesia. Về mặt chính trị học, nửa phía tây của đảo gồm hai tỉnh của Indonesia: Papua và Tây Papua. Nửa phía đông của đảo tạo thành phần đại lục của quốc gia Papua New Guinea. Hòn đảo có khoảng 7,5 triệu cư dân, mật độ dân số chỉ là 8 người/km².

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Nya Guinea
Nya Guinea är en ö belägen norr om Australien. Den är med en area på 785 000 km² världens näst största ö (borträknat Australien som räknas som en kontinent). Öns västra del tillhör Indonesien och öns östra del utgör stora delar av Papua Nya Guinea. Liksom Australien har Nya Guinea många djurarter som knappast finns i andra delar av världen, såsom kasuarer. Namnet Nya Guinea kommer från en spansk upptäcktsresande som tyckte att urbefolkningen liknande befolkningen i Guinea i Afrika.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| New Guinea in English | New Guinea in French | New Guinea in Italian | New Guinea in Spanish | New Guinea in Dutch | New Guinea in Portuguese | New Guinea in German | New Guinea in Russian | New Guinea in Japanese | New Guinea in Greek | New Guinea in Korean | New Guinea in Turkish | New Guinea in Hebrew | New Guinea in Arabic | New Guinea in Other Eastern-European languages | New Guinea in Polish | New Guinea in Lithuanian | New Guinea in Latvian | New Guinea in Catalan | New Guinea in Serbian | New Guinea in Bulgarian | New Guinea in Danish | New Guinea in Finnish | New Guinea in Norwegian | New Guinea in Romanian | New Guinea in Swedish | New Guinea in Macedonian