Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Narzad ruchu

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Narzad ruchu
Narząd ruchu - jest to część organizmu odpowiadająca za utrzymanie postawy i wykonywanie ruchów.
Ze względu na budowę i właściwości narząd ruchu człowieka dzielimy na:

1.Układ szkieletowy (część bierna) składający się z:
  • kości
  • połączeń międzykostnych:
    • a) wolnych, czyli stawów wraz z ich elementami dodatkowymi
    • b) ścisłych połączeń międzykostnych (więzozrosty, chrząstkozrosty i kościozrosty)

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU