Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Mohs hardness

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Mohs scale of mineral hardness
The Mohs scale of mineral hardness characterizes the scratch resistance of various minerals through the ability of a harder material to scratch a softer material. It was created in 1812 by the German geologist and mineralogist Friedrich Mohs and is one of several definitions of hardness in materials science. The method of comparing hardness by seeing which minerals can scratch others, however, is of great antiquity, having been mentioned by Theophrastus in his treatise On Stones, c. 300 BC, followed by Pliny the Elder in his Naturalis Historia, c. 77 AD.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Escalas de dureza
A lo largo de la historia, durante el estudio y clasificación de los minerales hubo un momento en que se hacía pertinente usar un método que permitiera discernir los diferentes grados de dureza de los minerales y rocas. El primer intento de establecer un método para tal fin, más amateur que profesional, se debió a Friedrich Mohs. Su sencillez tanto de memorización como de aplicación no lo han desbancado de su sitio, ya que puede emplearse en la vida diaria de campo de los geólogos.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Échelle de Mohs
L'échelle de Mohs fut inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin de mesurer la dureté des minéraux. Elle est basée sur dix minéraux facilement disponibles.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Mohs hårdhetsskala
Mohs hårdhetsskala visar reptåligheten för olika mineraler genom att ett hårdare mineral kan repa ett mjukare. Skalan skapades av den tyske mineralogen Friedrich Mohs som baserade den på tio mineraler som fick varsitt värde på en skala 1-10. Inom materialteknik finns flera definitioner av hårdhet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Twardosc w skali Mohsa
Twardość w skali Mohsa została ułożona przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa w 1812 r. Jest to skala dziesięciostopniowa, przy czym twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie pod względem twardości. Każdy minerał może zarysować minerał poprzedzający go na skali - bardziej miękki i może być porysowany przez następujący po nim - twardszy. Jest to jedynie skala orientacyjna, a klasyfikacja polega na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyfikowany z jego twardością. Np. jeżeli minerał badany zarysuje powierzchnię kwarcu, będąc jednocześnie rysowany przez niego będzie miał taką samą twardośćMinerały są ustawione od najmniej do najbardziej twardego. Jeżeli minerał badany będzie w stanie zarysować np. kwarc, a on nie będzie w stanie zarysować materiału badanego, to twardość próbki uznamy za co najmniej 7,5 (porównanie z topazem mówi czy nie jest większa).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Mohs hardness in English | Mohs hardness in French | Mohs hardness in Spanish | Mohs hardness in Portuguese | Mohs hardness in Russian | Mohs hardness in Japanese | Mohs hardness in Hebrew | Mohs hardness in Polish | Mohs hardness in Hungarian | Mohs hardness in Lithuanian | Mohs hardness in Latvian | Mohs hardness in Bulgarian | Mohs hardness in Finnish | Mohs hardness in Swedish