Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Mis

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
MIS
Mis or MIS may refer to:

See more at Wikipedia.org...

 
Teddy bear (disambiguation)
A teddy bear is a popular stuffed toy. It may also refer to:

In music

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
MIS

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Mis
De mis (veelal Heilige Mis of H. Mis; Heilig Misoffer, Eucharistieviering, soms ook Goddelijke Liturgie) is de benaming voor een religieuze bijeenkomst waarin de viering van het sacrament van de Eucharistie in de Rooms-katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerken, de Oosters-Orthodoxie en (soms) de Lutherse Kerk en Anglicaanse Kerk centraal staat.
De mis is volgens de rooms-katholieke leer de onbloedige offerande van het Nieuw Verbond, waarin het lichaam en het bloed van Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, door de priester aan het altaar aan God worden opgedragen en het offer van het kruis zodoende wordt hernieuwd. De Oud-Katholieke kerk heeft hier een gedifferentieerde visie op.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
MI

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Mii
Mii of MII kan verwijzen naar:

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Determinante (lingüística)
Un determinante es un morfema que, siendo adyacente un sintagma nominal, forma con él un sintagma determinante cumpliendo la función de especializarlo o cuantificarlo. Existen fundamentalmente cuatro tipos: predeterminantes, actualizadores (artículo, posesivo, demostrativo, ...), cuantificadores e interrogativo-exclamativos.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
MIS
MIS steht als Abkürzung für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Engelbert Mis
Engelbert Mis (* 13. Januar 1943 in Alt SchalkendorfOberschlesien) ist ein deutscher Journalist, Mitglied der deutschen Minderheit in Polen und ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Schlesisches Wochenblatt“.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
MIS
Sigle

Per saperne di più visita Wikipedia.org...

 
Mis
Il Mis è un fiume a carattere torrentizio della provincia di Belluno. Nasce presso il Passo Cereda, in Trentino, ai piedi delle Pale di San Martino (comune di Sagron Mis).

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

| Mis in English | Mis in French | Mis in Italian | Mis in Spanish | Mis in Dutch | Mis in Portuguese | Mis in German | Mis in Russian | Mis in Japanese | Mis in Greek | Mis in Turkish | Mis in Hebrew | Mis in Arabic | Mis in Thai | Mis in Other Western-European languages | Mis in Polish | Mis in Catalan | Mis in Croatian | Mis in Serbian | Mis in Albanian | Mis in Urdu | Mis in Slovenian | Mis in Bulgarian | Mis in Danish | Mis in Finnish | Mis in Norwegian | Mis in Romanian | Mis in Swedish | Mis in Farsi | Mis in Macedonian