Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Ministerstwo Obrony Narodowej

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ministry of National Defence (Poland)
Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence) is the office of government in Poland under the Minister of National Defence. During the Second Polish Republic and World War II it was called the Ministry of Military Affairs. Ministry budget for 2008 is 23.7 billion zlotys (11 billion USD)

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji państwowej w  Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw wojska. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.). Jest tzw. resortem siłowym, podobnie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Ministerstwo Obrony Narodowej in English | Ministerstwo Obrony Narodowej in Polish