Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Meridiaan (geografie)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Meridiaan (geografie)
Een meridiaan is in de aardrijkskunde een denkbeeldige lijn over het aardoppervlak van pool naar pool, die haaks staat op de evenaar. Daarmee vormt deze lijn de helft van een grootcirkel, een wat verwarrende term aangezien de aarde geen perfecte bol is, en daarmee haar omtrek (over de polen) geen cirkel, maar een ellips.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

| Meridiaan (geografie) in Dutch