Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Mechanika statystyczna

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Mechanika statystyczna
Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) to gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał. Specyfiką tej teorii jest jej metoda. Poszczególne ciała są bowiem opisane przez zmienne losowe. Obliczenia prowadzone w ramach mechaniki statystycznej dotyczą średnich z tych zmiennych wykorzystując metody statystyczne. Fizyczną podstawą mechaniki statystycznej jest termodynamika fenomenologiczna.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Mechanika statystyczna in Polish