Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Mandible

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
mandible
(ש"ע) הלסת התחתונה, מנדיבולה (אנטומיה); לסת (של חרק)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
לסת תחתונה

הלסת התחתונה (TA: Mandibula) היא העצם הגדולה והחזקה מבין עצמות הפנים. הלסת התחתונה ממוקמת בחלקה התחתון של הגולגולת ומהווה את בסיס חיבורן של השיניים התחתונות. הלסת יוצרת מפרק עם עצם הרקה דרך המפרק הלסתי-רקתי (TMJ) המאפשר את פעולות הלעיסה והדיבור.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
לסת תחתונה Mandible
 חלק גרמי בעל יכול תנועה המחובר ע"י מפרקי הלסת אל הגולגולת. אליו מחוברות השיניים התחתונות ושרירי הלעיסה מניעים אותו.

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Mandible in English | Mandible in French | Mandible in Italian | Mandible in Spanish | Mandible in Dutch | Mandible in Portuguese | Mandible in German | Mandible in Russian | Mandible in Japanese | Mandible in Greek | Mandible in Turkish | Mandible in Arabic | Mandible in Thai | Mandible in Polish | Mandible in Czech | Mandible in Latvian | Mandible in Croatian | Mandible in Urdu | Mandible in Bulgarian | Mandible in Danish | Mandible in Norwegian | Mandible in Romanian | Mandible in Swedish | Mandible in Farsi | Mandible in Hindi | Mandible in Indonesian | Mandible in Vietnamese | Mandible in Malay | Mandible in Filipino