Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Lutet

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Lutet

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Lutet
Lutet (Lu, łac. lutetium) - pierwiastek chemiczny w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża. Dawna nazwa to kasjop (Cp).

Zgodnie z terminologią IUPAC lutet jest zaliczany do lantanowców, ale niektórzy chemicy zaliczają go do grupy skandowców.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

THE Cro-Eng Dictionary

Download this dictionary
Lutet
Lutetian

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

EH Dictionary (HR EN)

Download this dictionary
Lutet
Lutetian

Albanian - English

Download this dictionary
lutet
begs, importunes, invokes


| Lutet in English | Lutet in German | Lutet in Polish