Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Logotherapy

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Logotherapy
Logotherapy was developed by neurologist and psychiatrist Viktor Frankl. It is considered the "Third Viennese School of Psychotherapy" after Freud's psychoanalysis and Adler's individual psychology. Logotherapy is based on an existential analysis focusing on Kierkegaard's will to meaning as opposed to Adler's Nietzschean doctrine of will to power or Freud's will to pleasure. Rather than power or pleasure, logotherapy is founded upon the belief that it is the striving to find a meaning in one's life that is the primary, most powerful motivating and driving force in humans. A short introduction to this system is given in Frankl's most famous book, Man's Search for Meaning, in which he outlines how his theories helped him to survive his Holocaust experience and how that experience further developed and reinforced his theories.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Logoterapia
La logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores, y que la atención clínica a ella es esencial para la recuperación integral del paciente.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Logothérapie
La logothérapie est une psychothérapie destinée à responsabiliser l'individu sur le sens de sa vie. Elle est considérée comme la "troisième école viennoise de psychothérapie" focalisée sur le besoin de sens, alors que la psychanalyse freudienne est centrée sur le principe de plaisir et que celle d'Alfred Adler se cristallise sur la volonté de puissance individuelle.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Logoterapia
Logoterapia to termin wprowadzony przez Viktora Frankla na określenie wprowadzonej przez niego metody psychoterapii skupiającej się na umożliwieniu klientowi poznania i akceptacji siebie i swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musi on funkcjonować.

Podejście Frankla, określane jako trzecia szkoła wiedeńska (pierwsza - freudowska, druga - adlerowska), zawiera elementy egzystencjalizmu i behawioryzmu, tego ostatniego głównie ze względu na rolę przypisywaną uczeniu się w rozwoju zachowań neurotycznych. Orientację Frankla uważa się także za ważną składową nurtu psychologii humanistycznej.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Logoterapia
Logoterapia on wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Logotherapy in English | Logotherapy in French | Logotherapy in Spanish | Logotherapy in Greek | Logotherapy in Hebrew | Logotherapy in Polish | Logotherapy in Finnish | Logotherapy in Farsi