Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Location (geography)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Location (geography)
The terms location and place in geography are used to identify a point or an area on the Earth's surface or elsewhere. The term location generally implies a higher degree of certainty than place, which often indicates an entity with an ambiguous boundary, relying more on human/social attributes of place identity and sense of place than on geometry.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Polozenie geograficzne
Położenie geograficzne to jedna z cech obiektu geograficznego. Można je określić w sposób matematyczny za pomocą współrzędnych geograficznych, co stanowi podstawę wszelkich prac kartograficznych. Położenie terenu można również określić w stosunku do zróżnicowania warunków przyrodniczych: budowy geologicznej, rzeźby, klimatu i innych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Location (geography) in English | Location (geography) in Japanese | Location (geography) in Polish