Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Lisp (programming language)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Lisp (programming language)
Lisp (historically, LISP) is a family of computer programming languages with a long history and a distinctive, fully parenthesized Polish prefix notation. Originally specified in 1958, Lisp is the second-oldest high-level programming language in widespread use today; only Fortran is older (by one year). Like Fortran, Lisp has changed a great deal since its early days, and a number of dialects have existed over its history. Today, the most widely known general-purpose Lisp dialects are Common Lisp and Scheme.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Lisp
El Lisp (o LISP) es una familia de lenguajes de programación de computadora de tipo multiparadigma con una larga historia y una sintaxis completamente entre paréntesis.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Lisp
Lisp est la plus ancienne famille de langages impératifs et fonctionnels. Développé initialement en tant que modèle pratique pour représenter des programmes (par contraste avec la notion théorique de Machine de Turing), il est devenu dans les années 1970 et 80 le langage de choix pour la recherche en intelligence artificielle. Les langages Lisp sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux domaines, de la programmation Web à la finance , et dans certains cursus de formation en Informatique.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Lisp
Lisp, förkortning av "LISt Processing", är ett funktionellt programspråk skapat av John McCarthy 1958. Det är det näst äldsta programspråket fortfarande i allmänt bruk, bara Fortran är äldre. Liksom Fortran har det ändrats mycket sedan den första versionen. På grund av de många varianter och dialekter av Lisp som skapats sedan dess, är det kanske riktigare att säga att Lisp inte är ett språk, utan en grupp av besläktade språk. Kända dialekter är Common Lisp, Emacs Lisp, AutoLISP och Scheme.

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Läspning
Läspning innebär ett felaktigt uttal av ord eller stavelser med konsonanten s, som då inte uttalas med sitt skarpa ljud utan ett mer väsande, ungefär motsvarande ett engelskt th. Läspning beror huvudsakligen på att tungan ligger felplacerad, som är för långt framskjuten emot eller emellan tänderna, istället för att hållas innanför dessa och på tillräckligt avstånd för att släppa fram ett fullt s-ljud. Detta talfel uppstår mest genom ovana och bör, med hjälp av övning och uppmärksamhet på tungans hållning, lätt arbetas bort.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
LISP
LISP (ang. LISt Processing) jest językiem programowania zorientowanym na programowanie funkcyjne. Główne cechy to:
  • notacja prefiksowa
  • dynamiczne typowanie (zmienne nie mają przypisanego typu, ale ich wartości tak)
  • zdolność traktowania kodu źródłowego jako obiektów pierwszej klasy (ang. first-class objects)

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Lisp (programming language) in English | Lisp (programming language) in French | Lisp (programming language) in Spanish | Lisp (programming language) in Portuguese | Lisp (programming language) in Russian | Lisp (programming language) in Japanese | Lisp (programming language) in Korean | Lisp (programming language) in Turkish | Lisp (programming language) in Hebrew | Lisp (programming language) in Polish | Lisp (programming language) in Hungarian | Lisp (programming language) in Lithuanian | Lisp (programming language) in Latvian | Lisp (programming language) in Albanian | Lisp (programming language) in Bulgarian | Lisp (programming language) in Finnish | Lisp (programming language) in Norwegian | Lisp (programming language) in Romanian | Lisp (programming language) in Swedish