Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Letter (alphabet)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Letter (alphabet)
A letter is a grapheme (written character) in an alphabetic system of writing, such as the Greek alphabet and its descendants. Letters compose phonemes and each phoneme represents a phone (sound) in the spoken form of the language. Letters also appear in abjads (alphabets with consonants only).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Letter
Een letter of karakter is een teken om in de geschreven taal één of enkele opeenvolgende klanken uit de gesproken taal weer te geven. De letters die in een taal gebruikt worden vormen samen het alfabet van die taal. Een kleine hoeveelheid letters is hierbij genoeg voor alle woorden. Onder de tien tekens is al mogelijk, maar hoe beter de letters de spraak en dus alle klanken ofwel klankinventaris van een taal moeten kunnen vertegenwoordigen, hoe meer tekens er nodig zijn. Toch blijft dit aantal vrijwel altijd onder de vijftig, wat het alfabet op de keper beschouwd tot een handiger middel om gesproken taal weer te geven maakt dan de hiërogliefen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Letra
Una letra es cada signo gráfico de un sistema de escritura. Los signos de varias escrituras, como algunas muy antiguas, son llamados silabogramas (si describen una sílaba) o logogramas (si reflejan una palabra u oración, como algunos jeroglíficos).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Buchstabe
Ein Buchstabe ist ein Schriftzeichen, das in einer menschlichen, alphabetischen Schriftsprache allgemein verwendet wird. Die Gesamtheit der Buchstaben einer phonem-basierten Schriftsprache ergibt ein Alphabet, wobei die Laute (Phoneme) in Gestalt von Zeichen (Graphemen) fixiert werden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Lettre (alphabet)
La lettre est l'un des signes graphiques formant un alphabet et servant à transcrire une langue.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Letter (alphabet) in English | Letter (alphabet) in French | Letter (alphabet) in Italian | Letter (alphabet) in Spanish | Letter (alphabet) in Dutch | Letter (alphabet) in Portuguese | Letter (alphabet) in German | Letter (alphabet) in Russian | Letter (alphabet) in Japanese | Letter (alphabet) in Turkish | Letter (alphabet) in Hebrew | Letter (alphabet) in Arabic | Letter (alphabet) in Polish | Letter (alphabet) in Czech | Letter (alphabet) in Lithuanian | Letter (alphabet) in Latvian | Letter (alphabet) in Albanian | Letter (alphabet) in Bulgarian | Letter (alphabet) in Danish | Letter (alphabet) in Finnish | Letter (alphabet) in Swedish