Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Latin America

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Latin America
Latin America is a subregion of the Americas where Romance languages (i.e., those derived from Latin) or a subset of the Romance language family  – always including Spanish and Portuguese, and sometimes including French – are primarily spoken. Latin America has an area of approximately 19,197,000 km (7,412,000 sq mi), almost 3.7% of the Earth's surface or 12.9% of its land surface area. As of 2010, its population was estimated at more than 590 million and its combined GDP at 5.16 trillion United States dollars (6.27 trillion at PPP). According to Phelan (1968, p. 296), the term "Latin America" was first used in 1861 in La revue des races Latines, a magazine "dedicated to the cause of Pan-Latinism". Latin America is made of 3 regions, South America, Caribbean, and Middle America (Mexico, Central America and the West Indies are together sometimes called Middle America). Latin America lies in the Western Hemisphere.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
América Latina
América Latina o Latinoamérica es una región del continente americano que se define como el conjunto de países donde tres lenguas romances o lenguas neolatinas —españolportugués y francés — son lenguas mayoritarias;. Generalmente, esta definición incluye dieciocho naciones hispanoamericanas independientes, Canadá (parte francófona), BrasilHaití y Puerto RicoBelice y las posesiones francesas de ultramar en la cuenca del Caribe y en el Atlántico septentrional. El idioma mayoritario es el español, seguido por el portugués, siendo el francés de muy escasa cuantía e irrelevante en cuanto al número de población que lo habla.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Amérique latine
L’Amérique latine ( ou Latinoamérica ; ) est généralement définie comme la partie de l'Amérique où l'on parle des langues romanes (c'est-à-dire dérivées du latin). Bien que le français soit une langue romane, elle n'est que rarement et très partiellement retenue pour définir l'Amérique latine.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Latinamerika
Latinamerika är en gemensam benämning på de länder i SydamerikaMellanamerika och södra Nordamerika där latinska språk talas (framför allt spanska och portugisiska).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Ameryka Lacinska
Ameryka Łacińska, Iberoameryka - to termin obejmujący 20 krajów i 9 autonomii Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, w których mówi się językami romańskimi, tj. po hiszpańsku, portugalsku lub francusku.
Termin po raz pierwszy pojawił się w 1856 roku w pismach kolumbijskiego pisarza i publicysty, żyjącego i tworzącego na emigracji w Paryżu: Jose Marii Torresa Caicedo. Niemal równocześnie zaczął używać takiej nazwy pisarz chilijski Francisco Bilbao. Nazwa ma uzasadnienie historyczne - jest to część kontynentu amerykańskiego skolonizowana prawie w całości przez dwa państwa położone na Półwyspie Iberyjskim - Hiszpanię i Portugalię. Z tego powodu we wszystkich państwach latynoamerykańskich mamy do czynienia z podobnymi strukturami społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi (w tym językiem urzędowym, którym jest język hiszpański - z wyjątkiem Brazylii, w której mówi się po portugalskuHaiti - po francuskuSurinamu - język niderlandzki), wyraźnie różnymi od pozostałej części Ameryki, zwanej Angloameryką (Ameryką Anglosaską).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Latin America in English | Latin America in French | Latin America in Italian | Latin America in Spanish | Latin America in Dutch | Latin America in Portuguese | Latin America in German | Latin America in Russian | Latin America in Japanese | Latin America in Greek | Latin America in Korean | Latin America in Turkish | Latin America in Hebrew | Latin America in Arabic | Latin America in Thai | Latin America in Other Western-European languages | Latin America in Polish | Latin America in Hungarian | Latin America in Lithuanian | Latin America in Latvian | Latin America in Catalan | Latin America in Croatian | Latin America in Albanian | Latin America in Bulgarian | Latin America in Danish | Latin America in Finnish | Latin America in Norwegian | Latin America in Romanian | Latin America in Swedish | Latin America in Farsi | Latin America in Macedonian