Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Keramik

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Amfepramone
Amfepramone (INN, other names diethylcathinone and diethylpropion, trade names Anorex, Linea, Nobesine, Prefamone, Regenon, Tepanil, Tenuate), is a stimulant drug of the phenethylamineamphetamine, and cathinone chemical classes that is used as an appetite suppressant.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Keramik
Keramik, auch keramische Massen, bezeichnet eine Vielzahl anorganischer, nichtmetallischer Stoffe mit Grobunterteilung in Irdenware, Steingut, Steinzeug, Porzellan und Sondermassen für die Feuerfest-Industrie.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Keramik
Keramik (av grekiska: keramos, krukmakarlera) är lergodstillverkning i hela dess omfattning från tegelbränningen upp till den finaste porslinstillverkningen. Ordet används för att beteckna såväl framställningen av godsen som godsen i sig. De keramiska godsen kan efter godsets hårdhet, dess genomskinlighet och glasyrens beskaffenhet delas i vissa huvudgrupper:
 1. lergods med transparent glasyr,
  1. de tegelliknande grova och oglaserade lergodset (terrakotta),
  2. de antika vaserna,
  3. det enkla glaserade krukmakargodset och
 2. lergods med täckande glasyr och
  1. den så kallade fajansen eller majolican, glaserat med vit tennglasyr och färgrikt dekorerat.
  2. stengodset,
 3. stengods är bränt så högt att leran har sintrat, dvs. smält samman så att glasyr inte är nödvändigt för tätheten.
  1. olika former av porslin.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Keramik (die)
nf. ceramics, art of making clay and porcelain objects; clay or porcelain objects; pottery, art of working with clay

Reuter Medizin (by Peter Reuter)

Download this dictionary
Keramik
(f) ceramic . 

Free to distribute :)

| Keramik in English | Keramik in Italian | Keramik in Spanish | Keramik in Dutch | Keramik in German | Keramik in Russian | Keramik in Turkish | Keramik in Arabic | Keramik in Other Simplified Chinese dialects | Keramik in Czech | Keramik in Croatian | Keramik in Bulgarian | Keramik in Danish | Keramik in Finnish | Keramik in Swedish | Keramik in Farsi | Keramik in Latin