Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Improwizacja (muzyka)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Improwizacja (muzyka)
Improwizacja - spontaniczne tworzenie bez przygotowania. W muzyce to sposób grania polegający na układaniu przez instrumentalistę lub wokalistę swojej partii podczas grania (np. na koncercie), przez co proces tworzenia utworu zbiega się w czasie z jego wykonaniem. Może polegać również na modyfikacjach wykonywanego tematu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Improwizacja (muzyka) in Polish