Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Imperium Mongolskie

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Imperium Mongolskie
Imperium Mongolskie (oficjalna nazwa: Wielkie Państwo Mongołów) - Państwo mongolskie założone w 1206 r. przez Temudżyna, znanego bardziej jako Czyngis-chan, istniejące formalnie do początków XIV wieku. W szczytowym momencie swojego rozwoju terytorialnego w połowie XIII wieku obejmowało Azję Środkową, północne ChinyRuś i Bliski Wschód.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Imperium Mongolskie in Polish