Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Ideal (ethics)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ideal (ethics)
An ideal is a principle or value that one actively pursues as a goal, usually in the context of ethics. Ideals are particularly important in ethics, as the order in which one places them tends to determine the degree to which one reveals them as real and sincere. It is the application, in ethics, of a universal. It is roughly similar to the relative intrinsic values.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Ideaal
De term ideaal kan zowel slaan op een doel (teleologisch) of op een oorsprong (principieel). Het woord komt van het Griekse begrip idea (vorm, gestalte, idee) dat vooral bekend is geworden door Plato’s ideeënleer. In Platonische zin slaat de idee (niet: het idee) op iets dat niet in de alledaagse werkelijkheid bestaat, maar daarin wel gestalte kan krijgen of gedeeltelijk gerealiseerd kan worden. Het is te vergelijken met een blauwdruk, een visioen of een definitie.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Ideal (filosofía)
Un ideal es un estado inalcanzable pero infinitamente aproximable, aunque la aproximación no requiere ser continua, puede darse a saltos, con discontinuidades.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Ideal (Philosophie)
Ideal (von gr. idéa, Gestalt, Urbild) ist ein Begriff der philosophischen ÄsthetikEthik und Wissenschaftstheorie. Ideal ist ein Vollkommenheitsmuster.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
理想
理想(りそう)とは、考えられるうちで最高の状態のこと。プラトンによる哲学思想「イデア」を明治時代に直訳した用語。

Wikipedia.orgをもっと見ると…


c この記事はウィキペディアの内容を用いておりグニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス のライセンスのもとに提供されています そして テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です

| Ideal (ethics) in English | Ideal (ethics) in Spanish | Ideal (ethics) in Dutch | Ideal (ethics) in German | Ideal (ethics) in Russian | Ideal (ethics) in Japanese | Ideal (ethics) in Greek | Ideal (ethics) in Thai