Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

IEEE 802.4

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
IEEE 802.4
Sít IEEE 802.4 (resp. Token Bus) pracuje na podobném principu jako sít Token Ring (IEEE 802.5), rozdíl je hlavne ve funkcnosti a typu predávání Tokenu. Prístupová metoda je stejná jako u síte Token Ring. Token Bus je vhodný pro prumyslové a technologické aplikace díky svému deterministickému prístupu k médiu, který zarucuje cas odezvy pod 20ms. Sít je urcena pro síte i s jinou než kruhovou topologií, protože na rozdíl od sítí Token Ring pracuje sít Token Bus s logickou kruhovou topologií. To znamená, že topologie síte muže být napríklad stromová, ale sít Token Bus si radí posloupnost stanic podle topologie kruhové a tak si sít usporádá logický kruh, prestože fyzické zapojení je napríklad stromového typu. Díky logickému kruhu muže sít urcit duležitost jednotlivých stanic a proto tato vlastnost umožnuje hierarchizovat jednotlivé uzly stanic podle stupne duležitosti cinnosti napríklad v procesu rízení. Všechny stanice zapojené do síte Token Bus mohou, na rozdíl od metody Token Ring, císt prenášené informace soucasne, oproti tomu je jejich identifikace závislá na hodnote fyzické adresy (MAC). Díky této adrese dochází k jednoduššímu identifikování jednotlivých uzlu stanic a soucasne adresy pomáhají urcit, která stanice je pred ni a která za ní. Token navíc obsahuje adresové pole, které umožnuje prímé predávání oprávnení následujícím stanicím. Výhodou protokolu IEEE 802.4 je, že behem jednoho cyklu mohou stanice, které jsou napríklad zdrojem velkého provozu, dostat oprávnení k vysílání i vícekrát.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License

| IEEE 802.4 in English | IEEE 802.4 in French | IEEE 802.4 in Italian | IEEE 802.4 in Spanish | IEEE 802.4 in German | IEEE 802.4 in Russian