Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Hybrid (biology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hybrid (biology)
In biology and specifically, genetics, the term hybrid has several meanings, all referring to the offspring of sexual reproduction.
  1. In general usage, hybrid is synonymous with heterozygous: any offspring resulting from the mating of two genetically distinct individuals
  2. a genetic hybrid carries two different alleles of the same gene
  3. a structural hybrid results from the fusion of gametes that have differing structure in at least one chromosome, as a result of structural abnormalities
  4. a numerical hybrid results from the fusion of gametes having different haploid numbers of chromosomes
  5. a permanent hybrid is a situation where only the heterozygous genotype occurs, because all homozygous combinations are lethal.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Híbrido (biología)
Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hybride
En génétique, l'hybride est un organisme issu du croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement interspécifique) ou genres (croisement intergénérique) différents. L'hybride présente un mélange des caractéristiques génétiques des deux parents . Lors de croisements intraspécifiques et en particulier pour l'humain, le terme métis est aussi utilisé.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Hybrid (biologi)
Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika. Individerna kan vara av olika arterpopulationergenus även familjer. Med hybridisering, kan introgression ske. Introgression är genflödet från en population till en annan när fertila hybrider återigen hybridiserar med föräldrapopulationer. Hybridsvärmar kan uppstå när introgression äger rum.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Risteymä
Risteymä eli hybridi tai bastardi on biologiassa kahden perimältään erilaisen eliöyksilön jälkeläinen. Sillä voidaan tarkoittaa heterotsygoottia eli eriperintäistä hedelmöitynyttä munasolua tai siitä kehittynyttä yksilöä, joka on saanut kahdelta vanhemmaltaan vähintään yhden alleeliparin suhteen erilaiset perintötekijät. Yleensä risteymällä viitataan kuitenkin lajiristeymään, jossa kahteen läheiseen lajiin kuuluvat yksilöt saavat jälkeläisen. Eri populaatioihinrotuihin tai kasvilajikkeisiin kuuluvien yksilöiden jälkeläisiä kutsutaan myös risteymiksi. Myös eri sukuihin kuuluvien lajien välillä on tavattu risteymiä.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Hybrid (biology) in English | Hybrid (biology) in French | Hybrid (biology) in Spanish | Hybrid (biology) in Bulgarian | Hybrid (biology) in Finnish | Hybrid (biology) in Swedish