Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Hundred (country subdivision)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hundred (county division)
A hundred is a geographic division formerly used in EnglandWalesSouth Australia and some parts of the United States, to divide a larger region into smaller administrative divisions; similar divisions were made in DenmarkSouthern SchleswigSwedenFinlandEstonia and Norway. Other terms for the hundred in English and other languages include wapentake, herred (DanishNorwegian Bokmål), herad (Norwegian Nynorsk), hérað (Icelandic), härad or hundare (Swedish), Harde (German), Satakunta or kihlakunta (Finnish) and kihelkond (Estonian). In Ireland the similar subdivision of counties was referred to as baronies. The term has fallen into general disuse, except for legal documentation. The name "hundred" is derived from the number one hundred; it may once have referred to an area liable to provide for a hundred men under arms, or containing roughly a hundred homesteads. It was a traditional Germanic system described as early as AD 98 by Tacitus (the centeni). Similar systems were used in the traditional administrative regimes of China and Japan.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Hundred (división)
Hundred (en castellano, centena), es una subdivisión geográfica, antiguamente utilizada en partes del Reino Unido (Inglaterra y Gales), Australia (Australia Meridional), Estados Unidos, y en los reinos escandinavos durante el Medioevo.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Härad
Härad (plural: härad eller häraderisländska: héraðfornsvenska: hæceraþ, senare fornsvenska: hæradhnynorska: heraddanska och bokmål: herred-), mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur, nämligen upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet; det äldre lokala tingsdistriktet, det vill säga rätts- och förvaltningsområdet, inom ett landskap. En annan, samtida benämning på härad anses hundare vara, belagt från tidigt 1000-tal, bland annat genom Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka i Uppland. Inskriften från 1000-talet innehåller det äldsta kända svenska belägget på ordet hundare. Texten översatt lyder: Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde, och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde han hela detta hundare. Hundare var en benämning på distrikt i de gamla svealandskapen (Uppland, Västmanland o. Södermanland) och ersattes av götalandskapens (Västergötland och Östergötland) benämning härad under mitten av 1300-talet genom Magnus Erikssons landslag.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Сотня (административная единица)
Сотня — историческая административная единица в Англии и некоторых регионах Соединённых Штатов Америки, представлявшая собой подразделение графства или штата. Истоки названия восходят к англосаксонскому периоду истории Англии, когда данная административная единица объединяла территорию, площадь пахотных земель на которой примерно соответствовала 100 гайдам. Традиция объединения населения по сотням, вероятно, возникла ещё у древних германцев, о чём свидетельствует соответствующие упоминание у Тацита в 98 г.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Kihlakunta
Kihlakunnat olivat Suomessa lääniä pienempiä valtion paikallisalueita. Kihlakuntajärjestelmä lakkautettiin vuoden 2008 alusta lukien. Kihlakunnanviraston toiminnot ja yhteinen henkilöstö siirrettiin tällöin poliisilaitoksiinulosottovirastoihinsyyttäjänvirastoihin ja maistraatteihin.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Hundred (country subdivision) in English | Hundred (country subdivision) in Spanish | Hundred (country subdivision) in Russian | Hundred (country subdivision) in Finnish | Hundred (country subdivision) in Swedish