Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Host (biology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Host (biology)
In biology, a host is an organism that harbors a parasite, or a mutual or commensal symbiont, typically providing nourishment and shelter. In botany, a host plant is one that supplies food resources and substrate for certain insects or other fauna. Examples of such interactions include a cell being host to a virus, a bean plant hosting helpful nitrogen-fixing bacteria, and animals as hosts to parasitic worms, e.g. nematodes.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Gastheer (biologie)
Een gastheer of waard is in de biologie een organisme dat een ander organisme draagt. In de regel heeft een gastheer geen voordeel bij de samenwerking maar heeft ook niet altijd last van zijn gast, die soms alleen gebruikmaakt van een gastheer om zich te vervoeren van de ene naar de andere locatie. Een voorbeeld hiervan zijn parasitaire mijten die wel eens op insecten gevonden worden. Ze laten zich slechts vervoeren naar bijvoorbeeld het nest of een mesthoop om over te springen op een andere gastheer, die soms wel geparasiteerd wordt. Bastaardschorpioenen, een groep van 1 à 2 millimeter lange spinachtigen, laten zich enkel en alleen verplaatsen middels andere insecten en verspreiden zich op deze manier.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Huésped (biología)
En biología, se llama huésped, hospedador, hospedante y hospedero a aquel organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Wirt (Biologie)
Als Wirt bezeichnet man in der Biologie ein Lebewesen, das außer sich selbst auch einen oder mehrere andere Organismen mit lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt. Zieht der Wirt daraus einen andauernden Vorteil, so bezeichnet man die Beziehung als Symbiose, andernfalls handelt es sich um Parasitismus.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hôte (biologie)
En biologie, un hôte est un organisme qui héberge un parasite, un partenaire mutuel ou un partenaire commensal, lui fournissant, en général, le gîte et le couvert.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Host (biology) in English | Host (biology) in French | Host (biology) in Spanish | Host (biology) in Dutch | Host (biology) in Portuguese | Host (biology) in German | Host (biology) in Japanese | Host (biology) in Hebrew | Host (biology) in Arabic | Host (biology) in Polish | Host (biology) in Czech | Host (biology) in Lithuanian | Host (biology) in Bulgarian | Host (biology) in Danish