Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Hebrew language

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hebrew language
Hebrew ( or ) is a West Semitic language of the Afroasiatic language family. Historically, it is regarded as the language of the Hebrews/Israelites and their ancestors. The earliest examples of written Hebrew date from the 10th century BCE.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Idioma hebreo
El hebreo (en hebreo: עִבְרִית, romanización: ʿIvrit, pronunciación:  [ʔivˈʁit] o  [ʕivˈɾit]) es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada por seis millones de personas en Israel (95% de su población) y por algunas comunidades judías repartidas por el mundo. El hebreo es, junto con el árabe, una de las dos lenguas oficiales de Israel.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hébreu
L’hébreu ( / ivrit) est une langue appartenant à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe canaanéen. Elle est étroitement apparentée au phénicien  et aux langues araméennes ainsi qu'à l'arabe. . L’hébreu est l’une des deux langues officielles de l’État d’Israël, avec l’arabe.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Hebreiska
Hebreiska, hebr. ‘Ivrit (עברית), är ett semitiskt språk som talas av ca 9 miljoner människor, främst av judar runt om i världen och i Israel, där hebreiska är officiellt språk. De som talar hebreiska kallas ofta hebréer, ett ord som enligt den arameiska traditionen kommer av deras ord "abar" eller "habar", och betyder "de som gått över", och ska enligt samma tradition anspela på att patriarken Abraham gick över floden Eufrat och begav sig med sin stam till Palestina; de som bodde på andra sidan floden kallades följaktligen "de folk som gick över floden".

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Jezyk hebrajski
Język hebrajski (hebr. עִבְרִיתtrb. iwrit) - język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.

Posługiwano się nim w starożytnym Izraelu, od czasów niewoli babilońskiej zaczął on jednak wychodzić z powszechnego użycia, stając się de facto martwym językiem, używanym jedynie w modlitwie, podczas ceremonii oraz do zapisu tekstów religijnych (Tora, Miszna). W życiu codziennym Żydzi posługiwali się innymi językami, początkowo aramejskim, później w diasporze głównie jidysz (aszkenazyjczycy), ladino - dżudezmo (sefardyjczycy) bądź arabskim. Pod koniec XIX w., dzięki staraniom m.in. Eliezera ben Jehudy, okrzykniętego "wskrzesicielem hebrajszczyzny" (hebr. מחיה השפה העברית), powstała nowoczesna wersja języka hebrajskiego, który od chwili powstania państwa Izrael w 1948 jest oficjalnie językiem urzędowym tego kraju. Obecnie posługuje się nim ok 5,1 mln ludzi (wg niektórych szacunków, uwzględniających także Arabów izraelskich oraz Izraelczyków żyjących na emigracji, liczba użytkowników języka hebrajskiego może dziś sięgać nawet 8 mln).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Hebrew language in English | Hebrew language in French | Hebrew language in Spanish | Hebrew language in Portuguese | Hebrew language in Russian | Hebrew language in Japanese | Hebrew language in Greek | Hebrew language in Korean | Hebrew language in Turkish | Hebrew language in Hebrew | Hebrew language in Arabic | Hebrew language in Other Western-European languages | Hebrew language in Polish | Hebrew language in Hungarian | Hebrew language in Lithuanian | Hebrew language in Latvian | Hebrew language in Albanian | Hebrew language in Bulgarian | Hebrew language in Finnish | Hebrew language in Swedish