Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Group (sociology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Social group
In the social sciences a social group has been defined as two or more people who interact with one another, share similar characteristics and collectively have a sense of . Other theorists, however, are a wary of definitions which stress the importance of interdependence or objective similarity. Instead, for researchers in the social identity tradition "a group is defined in terms of those who identify themselves as members of the group". Regardless, social groups come in a myriad of sizes and varieties. For example, a society can be viewed as a large social group.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Groep (sociologie)
Een groep is een verzameling van twee of meer personen die met elkaar omgaan. Dit kan zijn omdat zij zich met elkaar identificeren of omdat zij een gezamenlijk doel hebben. Vaak zal er sprake zijn van een sociale identiteit, het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Grupo social
Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad. Se define a partir de una serie de variables, como el salario promedio, el nivel educativo, la ocupación, etc. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas dentro de él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y objetivos acordados y necesarios para el bien común del grupo y la prosecución de sus fines.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Soziale Gruppe
Der Begriff Soziale Gruppe bezeichnet eine Sammlung von mindestens drei Personen. Nach Georg Simmel komme der Dreizahl eine besondere Bedeutung für die Gesellschaftsbildung zu. Für Theodor Geiger ist das Paar (die Dyade) von der Gruppe kategorial zu unterscheiden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Grupp (sociologi)
Grupp definieras inom sociologi som en samling av individer (människor eller djur) som delar bestämda karakteristika, samverkar med varandra, accepterar förväntningar och förpliktelser som medlemmar i gruppen samt delar en gemensam identitet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

| Group (sociology) in English | Group (sociology) in Spanish | Group (sociology) in Dutch | Group (sociology) in Portuguese | Group (sociology) in German | Group (sociology) in Russian | Group (sociology) in Hebrew | Group (sociology) in Polish | Group (sociology) in Hungarian | Group (sociology) in Finnish | Group (sociology) in Swedish