Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Gregorian calendar

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Gregorian calendar
The Gregorian calendar, also called the Western calendar and the Christian calendar, is internationally the most widely used civil calendar. It has been the unofficial global standard for decades, recognised by international institutions such as the United Nations and the Universal Postal Union.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Calendario gregoriano
El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C. El Papa promulgó el uso de este calendario por medio de la bula Inter Gravissimas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Calendrier grégorien
Le calendrier grégorien s'est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils ; de nombreux autres calendriers sont utilisés pour les usages religieux ou traditionnels.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Gregorianska Kalendern
 
Gregorianska kalendern
Gregorianska kalendern eller Nya stilen är den kalender som används i de flesta av jordens länder. Den föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius XIII 24 februari 1582 genom bullan Inter gravissimas, som en mindre ändring av den julianska kalendern.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Kalendarz gregorianski
Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny, zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono niewielką poprawkę mającą na celu zniwelowanie opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego, narosłego od roku 46 p.n.e. oraz zapobieżenie jego powstawaniu na przyszłość. Kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok. 3000 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwóch spraw:
  • usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia,
  • wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 4, ale nie przez 100 będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400 (lata 1600 i 2000 były w kalendarzu gregoriańskim przestępne, a 1700, 1800 i 1900 nie).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Gregorian calendar in English | Gregorian calendar in French | Gregorian calendar in Italian | Gregorian calendar in Spanish | Gregorian calendar in Dutch | Gregorian calendar in Portuguese | Gregorian calendar in German | Gregorian calendar in Russian | Gregorian calendar in Japanese | Gregorian calendar in Greek | Gregorian calendar in Korean | Gregorian calendar in Turkish | Gregorian calendar in Hebrew | Gregorian calendar in Arabic | Gregorian calendar in Polish | Gregorian calendar in Hungarian | Gregorian calendar in Czech | Gregorian calendar in Lithuanian | Gregorian calendar in Latvian | Gregorian calendar in Croatian | Gregorian calendar in Albanian | Gregorian calendar in Urdu | Gregorian calendar in Bulgarian | Gregorian calendar in Danish | Gregorian calendar in Finnish | Gregorian calendar in Norwegian | Gregorian calendar in Romanian | Gregorian calendar in Swedish | Gregorian calendar in Farsi