Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Functionalism

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Functionalism
Functionalism may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Funktionalism
Beteckningen funktionalism (av latin: fungi, "utföra". "fullborda") har olika innebörd inom olika ämnesområden:

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Funkcjonalizm

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Функционализм
Выберите нужное Вам определение функционали́зма:

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Funktionalismi (täsmennyssivu)
Funktionalismi tarkoittaa seuraavia asioita:
  • funktionalismi, yleisesti suuntaus, jonka mukaan tarkasteltavan järjestelmän jokaisen osan tulee palvella tiettyä tarkoitusta eli jokaisella osalla tulee olla oma funktionsa
  • funktionalismi, arkkitehtuurinen tyylisuuntaus
  • funktionalismi, funktionaalinen eli toiminnallinen selittäminen tieteenfilosofiassa
  • funktionalismi, mielenfilosofian suuntaus, jonka mukaan henkiset tilat määrittyvät pelkästään niiden toiminnallisen roolin kautta
  • funktionalismi, kielitieteen näkökulma, jossa kieltä tarkastellaan sosiaalisen kanssakäymisen välineenä
  • funktionalismi, sosiologian näkökulma, jossa sosiaalisia instituutioita tarkastellaan yksilöiden sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjänä.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Functionalism in English | Functionalism in French | Functionalism in Italian | Functionalism in Spanish | Functionalism in Dutch | Functionalism in German | Functionalism in Russian | Functionalism in Japanese | Functionalism in Greek | Functionalism in Turkish | Functionalism in Hebrew | Functionalism in Arabic | Functionalism in Other Russian languages | Functionalism in Polish | Functionalism in Latvian | Functionalism in Catalan | Functionalism in Croatian | Functionalism in Urdu | Functionalism in Danish | Functionalism in Finnish | Functionalism in Norwegian | Functionalism in Romanian | Functionalism in Swedish | Functionalism in Farsi | Functionalism in Macedonian