Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Finnish language

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Finnish language
Finnish (, or suomen kieli) is the language spoken by the majority of the population in Finland  and by ethnic Finns outside Finland. It is one of the two official languages of Finland and an official minority language in Sweden. In Sweden, both standard Finnish and Meänkieli, a Finnish dialect, are spoken. The Kven language, a dialect of Finnish, is spoken in Northern Norway.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Idioma finés
El finés (suomi) o idioma finlandés (suomen kieli) es la lengua oficial, junto con el sueco, en Finlandia. Es hablado por algo más de 5 millones de personas y es la lengua materna del 91,9 por ciento de la población finlandesa (2004). Igualmente, es hablado por medio millón de personas en SueciaNoruegaEstonia y Rusia, así como en Estados UnidosCanadá y Australia, que tienen importantes bolsas de inmigración de origen finlandés.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Finnois
Le finnois, finlandais ou suomi est une langue de la branche fennique de la famille des langues ouraliennes utilisant l'alphabet latin.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Finska
Finska är det största av Finlands två officiella språk, officiellt minoritetsspråk i Karelska republiken i Ryssland och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finskan tillhör den uraliska språkfamiljen, i underavdelningen finsk-ugriska och närmare bestämt i subavdelningen den östersjöfinska gruppen. Trots att språket talas i Norden är det alltså inte släkt med de nordiska språken såsom ex.svenskan. Detta då det inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Det finns dock de som hävdar att finskan är nära svenskan vad gäller semantik och begreppsvärld..

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Jezyk finski
Język fiński (suomi)język ugrofiński (rodzina uralska), którym posługuje się około 5,3 mln mówiących, zamieszkałych głównie w Finlandii, gdzie jest językiem urzędowym. Używany także przez Finów w Karelii (Rosja) i na pograniczu szwedzko-norweskim. Blisko spokrewniony z estońskim.

Język literacki zaczął się rozwijać od XVI w. na podstawie dialektu zachodniego z okolic miasta Turku. Jednak od XIX w. przeważają wpływy dialektów wschodnich. Przez długi okres język fiński był językiem warstw mniej wykształconych, w przeciwieństwie do języka szwedzkiego - języka warstw panujących (zobacz: Historia Finlandii). Dopiero działalność fińskiego filozofa Johana Wilhelma Snellmanna, przyczyniła się do ustanowienia w 1863 r., przez cara języka fińskiego jako oficjalnego w Finlandii na równi z rosyjskim. Jego hasło brzmiało: "Szwedami już nie jesteśmy, Rosjanami nie możemy być". Szwedzki stracił odwieczną pozycję pierwszego języka urzędowego. Od tego czasu obserwuje się szybki rozwój literatury w języku fińskim i spadek znaczenia języka szwedzkiego. Pewna część Szwedów mieszkających od wieków w Finlandii przyjęła wówczas język fiński za język ojczysty.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Finnish language in English | Finnish language in French | Finnish language in Spanish | Finnish language in Portuguese | Finnish language in Russian | Finnish language in Japanese | Finnish language in Greek | Finnish language in Korean | Finnish language in Hebrew | Finnish language in Polish | Finnish language in Hungarian | Finnish language in Lithuanian | Finnish language in Latvian | Finnish language in Albanian | Finnish language in Bulgarian | Finnish language in Finnish | Finnish language in Swedish