Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Fale radiowe

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Fale radiowe
Fale radiowe (promieniowanie radiowe) - promieniowanie elektromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie. Uznaje się że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz - 3 THz (3*103 - 3*1012 Hz). Wg literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Fale radiowe in Polish