Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Europa Wschodnia

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Europa Wschodnia
Europa Wschodnia to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej.

Europa Wschodnia jest różnie definiowana, w zależności od przyjętego kryterium:


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Polish-English 0.10

Download this dictionary
Europa Wschodnia
Eastern Europe


| Europa Wschodnia in English | Europa Wschodnia in Polish