Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Eliasz (Biblia)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Eliasz (postac biblijna)
Eliasz (hebr. אליהו Eliyyáhu, Eliasang. Elijah) – jeden z proroków Starego Testamentu. Imię tłumaczone jako: "Bogiem jest Jahwe", "moim Bogiem jest Jahwe".

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Eliasz (Biblia) in Polish