Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Egidia

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Egidia
Egidiaimię żeńskie pochodzenia greckiego, żeński odpowiednik imienia Egidiusz, które funkcjonuje w Polsce w formie Idzi. Patronem tego imienia jest św. Idzi i inni święci o tym imieniu. To imię nosiły córki królów szkockich, np.  Roberta II.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Nomes - Significados em Português

Download this dictionary
EGÍDIA
Feminino de Egídio.


| Egidia in Portuguese | Egidia in Polish