Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Ee (IJlst)

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Ee (IJlst)
De Ee (Fries: De Ie) is een riviertje dat vroeger een verbinding was tussen de Middelzee en de Zuiderzee/Flevomeer. Aan deze rivier is de stad IJlst ontstaan. De Ee stroomt nog steeds door het oude stadscentrum. Vroeger vormde deze waterloop een eenheid met de Ee bij Woudsend en de Ee in Gaasterland.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie