Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Dziady (dramat)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Dziady (dramat)
Dziadydramat romantyczny polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Stanowią summę poetycką i myślową twórczości Mickiewicza. Łącząc dwa jej okresy, prezentują syntezę światopoglądową twórcy, są przy tym znakomitą realizacją poetyki dramatu romantycznego.

Dramat składa się z trzech luźno powiązanych części, kolejno II, IV i III. Elementem spajającym poszczególne części jest obrzęd dziadów - dokładnie przedstawiony w części II, wspominany przez Gustawa w cz. IV i odbywający się w scenie IX cz. III. W utworze znajdują się liczne wątki autobiograficzne, zawarte są w nim idee romantyzmu, także polskiego, związanego z walką narodowowyzwoleńczą z rosyjskim zaborcą.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Dziady (dramat) in Polish